Eventos – XXIV Jocs de Nadal

XXIV JOCS DE NADAL

La Unió Atlètica Barberà y el ayuntamiento de Barberà del Vallès, organizan los XXIV Jocs de Nadal en Barberà del Vallès, el próximo sábado 17 de Diciembre de 2022 a partir de las 10:00.

Article 1
La Unió Atlètica Barberà en col·laboració amb l’Ajuntament de Barberà del Vallès organitza la XXIV edició dels Jocs de Nadal a les pistes d’atletisme de la Instal·lació Esportiva Municipal Can Llobet a
Barberà del Vallès, el dissabte 17 de desembre de 2022 en horari de 08h a 15h

Article 2
Les inscripcions es podran realitzar presencialment a l’oficina de l’entitat o al correu de la Unió Atlètica Barberà (secretaria@uabarbera.com) a partir del 1 de desembre.
La data límit d’inscripció per a atletes serà el dijous 15 de desembre a las 20h.
El mateix dia de la competició es podran fer inscripcions de 8h a 9h.
Sense cost d’inscripció.
L’organització podrà limitar el nombre de participants si així ho considera oportú.

Article 3
La entrada i sortida al recinte esportiu es realitzarà pel Passeig Doctor Moragas 268, 08210, Barberà del Vallès.

Cartell Jocs de Nadal 2022

Article 4
Els responsables dels clubs o els participants recolliran els dorsals el mateix dia de la prova a la secretaria del club. L’organització donarà un sobre a cada responsable amb els dorsals de tots els esportistes de la seva entitat. Al sobre hi haurà:

  • La relació de nens i nenes que heu inscrit amb el número de dorsal assignat.
  • Horari i ordre de les proves.

Es recomana recollir el sobre amb temps suficient per poder-los repartir i presentar-se a les proves amb 15 minuts d’antelació.

Article 5
Les proves estaran controlades per monitors i voluntaris, i no per jutges de la FCA. Per tant , les marques no seran homologades. Les categories seran les que corresponen a la temporada 2023.

Article 6
Les proves es realitzaran segons es detalla.

Descripció de les categories:

Article 7
Totes les persones esportistes que participin acceptaran el present reglament per a la bona marxa de l’esdeveniment esportiu.

Article 8
Els dorsals hauran d’estar sempre ben visibles per tal de veure el número i així poder establir les classificacions. Només podran ser-hi en el circuit les persones degudament acreditades per l’organització. Seran desqualificats aquells esportistes que no portin dorsal a l’arribada, aquells que no hagin cobert tot el recorregut o no atenguin les indicacions dels organitzadors. El lliurament de dorsals es realitzarà a les oficines de la Unió Atlètica Barberà en els horaris indicats els dies i hores que es designin.

Article 9
L’organització no se’n fa responsable de la custòdia del vestuari i objectes personals dels participants. No hi haurà servei de guarda-roba.

Article 10
Per a cada prova individual, tant de la categoria femenina com masculina, s’adjudicaran 15 punts al primer classificat, 14 al segon classificat, 13 al tercer i a partir del 15è un punt a cadascun.
Si un o una atleta no realitza una prova no sumarà cap punt en aquella prova.
Es realitzarà una classificació final que serà la suma de les puntuacions de les proves realitzades.
L’entrega de premis es realitzarà un cop finalitzades les proves.

  • Medalla al tres primers classificats de cada categoria (femení i masculí).

Article 11
DESQUALIFICACIONS
Podrà ser motiu de desqualificació:

(a) No realitzar el recorregut complet.
(b) No portar el dorsal o no portar-lo correctament col·locat al pit, sense manipular ni doblegar.
(c) Participar amb un dorsal assignat a un altre corredor.
(d) Utilitzar un dorsal no autoritzat per l’Organització.
(e) Entrar a la meta sense dorsal.
(f) Inscriure’s amb dades falses.
(g) No atendre les indicacions de l’Organització durant el transcurs de la prova.
(h) Manifestar una conducta no esportiva.

Article 12
Les reclamacions relatives a inscripcions, edats, situació dels participants, etc…, s’adreçaran per escrit a la Unió Atlètica Barberà (Organitzador de la prova).
La inscripció a la prova pressuposa el coneixement i acceptació d’aquesta normativa, i de les decisions preses pel Club Organitzador sobre el seu transcurs.
L’organització es reserva el dret de canviar o modificar aquest reglament, així com de la seva suspensió per causes de força major, sota alerta de les autoritats competents i/o per fenòmens meteorològics adversos. En aquest cas no es reemborsarà l’import de la inscripció.

CON EL SOPORTE DE

Ajuntament Barberà del Vallès
Idioma »