Eventos – 3r Gran Premio Marcha Barberà del Vallès

3r GRAN PREMIO MARCHA BARBERÀ DEL VALLÈS

La Unió Atlètica Barberà y el Ayuntamiento de Barberà del Vallès en colaboración con la Federación Catalana de Atletismo, organizan el 3r Gran Premio de Marcha de Barberà del Vallès, el próximo domingo 22 de Noviembre de 2022 a partir de las 09:00.

Art. 1 >
La Unió Atlètica Barberà i l’ajuntament de Barberà del Vallès, amb l’autorització de la Federació catalana d’Atletisme, organitzen el 3er Campionat de Marxa Ciutat de Barberà, el proper diumenge 20 de novembre de 2022, a partir de les 9:20 del matí, entre l’Avinguda del passeig doctor Moragas, davant de la instal·lació Esportiva Municipal de Can Serra i el carrer de Cerdanyola.

Art. 2 >
Els horaris i les distàncies de les curses seran les següents:

09:30 Màster Femení i Masculí 5 km
10:10 Sub16 Femení i Masculí 3 km
10:45 Sub14 Femení 3 km 3 km
11:10 Sub14 Masculí 3 km 3 km
11:35 Sub12 Femení 2 km 2 km
11:50 Sub12 Masculí 2 km 2 km
12:05 Sub10 Femení 1 km 1 km
12:15 Sub10 Masculí 1 km 1 km
12:25 Sub18 / Sub20 / Sub23/Sènior Femení i Masculí 5 km

Els atletes a partir dels 35 anys també podran optar a participar com a sèniors.
S’aplicarà la normativa del “pit lane” (temps de penalització de 30 segons) a les categories Sènior, Màster, Sub23, Sub20, Sub18 i Sub16.

Cartell_Marxa

Art. 3 >
Tots els atletes hauran de tenir la seva corresponent llicència federativa tramitada
per a la temporada en curs. Així mateix és obligatori que tots els atletes participants portin 2 dorsals (davant i darrere).

Art. 4 >
Les inscripcions hauran de fer-les els clubs a través del programa d’inscripcions de la INTRANET. La data límit serà el dimecres anterior a la competició, dijous la FCA publicarà al seu web els atletes acceptats.
El cost de les inscripcions és de 3 € per atleta. Caldrà fer un únic ingrés per Club/Escola al número de compte del Banc de Sabadell:
ES67-0081-1593-4200-0106-5415.
El comprovant bancari amb el nom del Club s’enviarà a l’organitzador per correu electrònic.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a: Unió Atlètica Barberà – E-mail: secretaria@uabarbera.com, telèfon: 930135988 / 655886650

Art. 5 >
Cada participant únicament tindrà dret a participar en una sola prova; el fet de fer‐ho en dues serà penalitzat amb la desqualificació en ambdues proves.

Art. 6 >
A totes les curses es faran les classificacions individuals de manera separada per cada categoria. A la cursa Sub18/Sub20/Sub23/Sènior es farà una classificació general per determinar el/la guanyador/a de la prova i una altra amb els atletes de Sub18/Sub20/Sub23/Sènior per tal de donar a conèixer la classificació dels atletes d’aquestes categories.

Art. 7 >
Medalla als tres primers classificats de cada categoria amb llicència federativa.
A la cursa Sub18/Sub20/Sub23/Sènior, els medallistes de la categoria absoluta seran els tres primers classificats, independentment de la categoria a la qual pertanyin. Això significa que un atleta pot assolir medalla a les dues categories.

Art. 8 >
Les reclamacions hauran de fer-se verbalment al Jutge Àrbitre, fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la prova. Aquest un cop considerades totes les proves presentades prendrà una decisió, la qual comunicarà a l’interessat. Si aquesta no li és favorable podrà reclamar al Jurat d’Apel·lació.
Les reclamacions al Jurat d’Apel·lació es fan per escrit i hauran d’acompanyar-se de 50 € com a dipòsit, el qual serà retornat en cas que la reclamació sigui acceptada. Les decisions del Jurat d’Apel·lació seran inapel·lables. Encara que aquest pot reconsiderar les seves decisions en cas que es presentin evidències noves concloents.

Art. 9 >
Les curses només podran ser suspeses en cas de que per inclemència del temps o qualsevol altre problema així ho determini el Jutge Àrbitre.

Art. 10 >
Tot allò no previst en aquest reglament, serà resolt per la Federació Catalana d’Atletisme d’acord amb el reglament de la I.A.A.F i la Normativa de Competicions de la FCA.

Art. 11 >
El club organitzador i la Federació Catalana d’Atletisme, no es fan responsables dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors durant aquesta competició.

Art. 12 >
La sola inscripció en aquesta competició implica la total acceptació del preceptuat en aquest Reglament. Tanmateix, la inscripció implica autoritzar expressament a l’organització, als seus patrocinadors i a la Federació Catalana d’Atletisme a què utilitzin gratuïtament imatges fixes i/o en moviment de la seva persona preses amb ocasió de la seva participació en la competició. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suport gràfic, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món i durant el període màxim establert per la normativa en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst.

Art. 13 >
El recorregut consta d’un circuit circular de 1.000 metres que es farà pels carrers del Passeig Doctor Moragues, nº112-120 aproximadament, davant de la instal·lació Esportiva Municipal de Can Serra i fins al carrer de Cerdanyola, que és on els/les atletes faran el canvi de sentit.

CON EL SOPORTE DE

Ajuntament Barberà del Vallès
Idioma »