L’ATLETISME ESTÀ DE FESTA

11 de juliol del 2021

REGLAMENT

Article 1

La Unió Atlètica Barberà en col·laboració amb l’ajuntamnet de Barbera del valles. La data reservada per aquesta activitat tal i com es detalla a continuació a les instal·lacions de l’entitat Esportiva Municipal Can Llobet: 11 de juliol del 2021.

Article 2

Les inscripcions es podran realitzar: Formulari d’inscripció.  Amb un màxim de 200 participants. El cost de la inscripció serà gratuït. La data límit d’inscripció per a atletes serà el 9 de Juliol a las 20:00 hores.
L’organització podrà limitar el nombre de participants si així ho considera oportú.

Article 3

Els participants recolliran els dorsals el mateix dia de la prova a la caseta d’informació. L’organització donarà un sobre a cada responsable amb els dorsals de tots els esportistes de la seva entitat.
Al sobre hi haurà:

 • La relació de nens i nenes que heu inscrit amb el número de dorsal assignat.
 • Horari i ordre de les proves.

Es recomana recollir el sobre amb temps suficient per poder-los repartir i presentar-se a les proves amb 15 minuts d’antelació.

Article 4

Les proves estaran controlades per monitors/as i persones voluntaris, i no per jutges de la FCA. Per tant , les marques no seran homologades. Les categories seran les que corresponen a la temporada 2021.

Article 5

Les proves es realitzaran segons es detalla. La competició es disputarà en equips de 4 persones, ja siguin familiars, amics/as, coneguts/as, etc. Dos dels membres han de ser menors de 16 i altres dos igual o majors a 16 anys. Els equips han de ser mixtes, estant compostos obligatòriament per un noi i una noia per equip.

COMPETICIÓ
Es disputaran 5 proves diferents:

– 60 metres llisos
– 800 metres obstacles
– Llançament de pes
– Salt de llargada
– Relleu 4×100

Cadascun dels components farà una de les proves i tots junts correran el relleu.

Es puntuarà segons la posició en que es quedi respecte la resta d’equips i es sumaran els punts aconseguits al final de la jornada.

Article 6

Totes les persones esportistes que participin acceptaran el present reglament per a la bona marxa de l’esdeveniment esportiu.

Article 7

Els dorsals hauran d’estar sempre ben visibles per tal de veure el número i així poder establir les classificacions. Només podran ser-hi en el circuit les persones degudament acreditades per l’organització. Seran desqualificats aquells esportistes que no portin dorsal a l’arribada, aquells que no hagin cobert tot el recorregut o no atenguin les indicacions dels organitzadors. El lliurament de dorsals es realitzarà a les oficines de la Unió Atlètica Barberà en els horaris indicats els dies i hores que es designin.

Article 8

No hi haurà servei de guarda-roba.

Article 9

Per a cada prova individual, tant de la categoria femenina com masculina, s’adjudicaran 15 punts al primer classificat, 14 al segon classificat, 13 al tercer i a partir del 15è un punt a cadascun. Si un atleta no realitza una prova no sumarà cap punt en aquella prova.

Es realitzarà una classificació final que serà la suma de les puntuacions de les proves realitzades. L’entrega de premis es realitzarà un cop finalitzades les proves.

 • Medalla al tres primers classificats de cada categoria (femení i masculí).

Article 10

DESQUALIFICACIONS
Podrà ser motiu de desqualificació:

  1. No realitzar el recorregut complet.
  2. No portar el dorsal o no portar-lo correctament col·locat al pit, sense manipular ni doblegar.
  3. Participar amb un dorsal assignat a un altre corredor.
  4. Utilitzar un dorsal no autoritzat per l’Organització.
  5. Entrar a la meta sense dorsal.
  6. Inscriure’s amb dades falses.
  7. No atendre les indicacions de l’Organització durant el transcurs de la prova.
  8. Manifestar una conducta no esportiva.

Article 11

Les reclamacions relatives a inscripcions, edats, situació dels participants, etc…, s’adreçaran per escrit a la Unió Atlètica Barberà (Organitzador de la prova). La inscripció a la prova pressuposa el coneixement i acceptació d’aquesta normativa, i de les decisions preses pel Club Organitzador sobre el seu transcurs. L’organització es reserva el dret de canviar o modificar aquest reglament, així com de la seva suspensió per causes de força major, sota alerta de les autoritats competents i/o per fenòmens meteorològics adversos.

Article 12

NORMES COVID

  • Entrades i sortides; Les farem com indica el nostre protocolo presentat aquest Ayuntament y publicat a la a la pàgina web de la nostra entitat.
  • L’aforament de la instal·lació és limitat per tant es prega que els atletes accedeixin 45 minuts abans de la seva prova a les curses i 60 minuts en els concursos i surtin de la instal·lació si no han de competir en un temps inferior al d’accés.
  • S’habilitarà un sentit de circulació que caldrà respectar
  • L’ús de mascareta és obligatori en tot moment, incloses les esperes dels concursos, excepte en el moment de competició.
  • L’atleta haurà de seguir obligatòriament les indicacions del personal de la instal·lació i l’organització.
  • No respectar les normes serà motiu d’expulsió.
  • Aquest reglament podria veure’s modificat per possibles canvis en els protocols sanitaris que vagin sorgint.
  • Cada atleta participant podrà ser acompanyat per UNA PERSONA, no s’haurà d’enviar full amb llistat d’acompanyants però sí, aquests, hauran d’entrar a la instal·lació acompanyant al seu atleta i lliurar la declaració responsable. Igualment haurà d’abandonar la instal·lació acompanyant a l’atleta tan bon punt hagi finalitzat la competició
AMB EL SUPORT

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, consulte el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies